Menneskerettigheter – noen kritiske kommentarer

I ti år eller mer var jeg bidragsyder til en spalte – Fokus – i Klassekampen. Jeg leverte og leverte. Etter ti år sa de at nok var nok, de ville ha  “nyere ” (les “yngre”) stemmer. La gå, fornyelse er greit, men det er ikke helt greit å la folk gå ut på dato. Jeg ble litt sur over begrunnelsen, for jeg ble mye lest og fikk mye tilbake.

Det viktigste er at man tar inn kritiske stemmer, nye, gamle, erfarne eller nysgjerrige.

Nå ja. Forleden leverte jeg et manus til samme avis, det handlet om seksualitet og voldtekt. KK syntes det var for langt. Jo da, det var det. Men: Aftenposten tok det uten å kutte. Jeg fikk mange mange kommentarer på akkurat det.

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Hemsedal-saken-Svart-fa-unge-jenter-har-fantasier-om-sexorgier-i-fylla–Johanne-Sundby_-lege-601715b.html

For et par dager siden fikk likevel en “ung stemme”to helsider i KK som et innlegg i debatten om aldersdiskriminering, igjen. Helsevesnet har besluttet å stenge litt eldre kvinner ute fra tilgang på assistert befruktning. Artikkelen er helt grusom. Artikkelforfatterinnen, en ung biolog, mener de barnløse skal bære hele byrden av overbefolkningskrisen hun ser som et miljøspøkelse. Hvorfor akkurat de som ikke kan få barn på egen hånd er så utrolig mye verre enn de som forplanter seg i parforhold, i fylla eller ekteskapet vet jeg ikke. I Kina lot de reglen om færre barn gjelde ALLE: men ettbarnspolitikken slo jo feil. Her går en ung biolog kun ut mot reproduksjonsteknologiens barneproduksjon (som kanskje er en prosent av alle barn) – men sier ikke noe om resten. Jeg vet ikke hvorfor KK synes denne artikkelen er så spennende, men jeg synes ikke den kan stå uimotsagt. Barnløshet handler ikke om “egositiske menneskers biologi”. Det å få barn er like mye et sosialt fenomen, man vil leve det livet alle andre lever, være en del av en familei, oppleve det alle andre tenker er den viktiste delen av livet. HELSE, SKOLEGANG, JOBB, BOLIG, BARN, PARTNER—- TING FOLK FAKTISK SER SOM EN DEL AV SELVE LIVET

I Aftemposten samme uke kunne en lese “Ingen menneskerett å bo innefor Ring 2”. Og i samme åndedrett som artikkelen over: “Det er ingen menneskerett å få barn”. Og andre kvaisutsagn. Det virker som det er viktigere å definere hva som IKKE kan oppfylles enn hva menneskerettighetene faktisk forplikter oss til.

Her kaster medie-folk menneskerettighetene rundt som om de var gatekjøkkenmat.

Derfor: Menneskerettighetene skal ikke brukes slik. Menneskerettighetenes store fordel er nettopp at de IKKE diskriminerer. De er fundamentale, inkluderende og omfatter alle. Derfor dreier det seg om de essensielle og  viktige aspekter av livet, ikke vås som “ring 2”. Retten til å være – eller ikke være – religiøs. Retten til å uttrykke det man står for. Retten til å få skolegang og helsehjelp. Rett til beskyttelse, blant annet mot overgrep, politisk forfølgelse og andre ting.

Menneskerettigheter har en mottager (deg, f.eks) og en som sørger for at de faktisk effektueres (“duty bearer”). Det er nasjonalstaten – landet ditt – som skal sørge for at du, som borger av ditt rike – har de grunnleggende forutsetningene for å leve trygt, godt og brukbart. Menneskerettighetene må kunne oppfylles av staten. Derfor er “det å få barn ikke noen menneskerett” – ingen stater kan garantere deg å få barn. Staten – landet – kan gi deg nødvendig helsehjelp. Og der kan de ikke diskriminere, si at noen er mer verdig trengende enn andre. Barnløshet har medisinske åraker og sosiale og psykologiske følger. Det faller helt fint inn under det vi kaller “sykdom, skade, lyte, funksjonshemming”.

At “det ikke er noen menneskerett å få barn” betyr altså ikke at man ikke skal gi helsehjelp til barnløse. Skjønner????

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s