avle avle sa kjerringa……..men det ble det ittnoe av

Jeg er svært usikker på om et ble noe av avlen på Nenana og Sapian. Det gikk liksom ikke. Hun ville ikke, og løp bare 13 dager.
Derfor har jeg frisket opp noen gamle meninger om avl isteden. Jeg gir meg ikke, selv om jeg må velge andre arenaer.
Til de som ikke fikk med seg hvorfor jeg ikke lenger har lyst til å skrive i NSHK sitt medlemsblad, kan dere lese forrige post, f eks. Eller drite i det og nyte livet, slik jeg gjør for det meste.

Noen meninger om avl.
Mitt utgangspunkt for diskusjonen er at svært mange med SH i ønsker seg en god, velfungerende brukshund med gode polare trekkegenskaper. Så min hovedtanke er at vi skal bevare eller foredle denne egenskapen framfor andre egenskaper, som en prioritering.
Jeg er av dem som har ment og mener en del om avl, og kanskje mest fordi jeg ikke avler særlig mye selv – men er avhengig av å skaffe meg gode nok hunder herfra og derfra. Derimot bruker jeg hundene mye, kanskje mer enn gjennomsnittet, i veldig mange ulike sammenhenger, mest løp og friluftsliv, men også som familiehund og med barn og ungdom. Jeg synes avl er vanskelig. Jeg synes også det ser ut til å være er “lettere” å uttale seg kritisk til andres avl enn å faktisk få til noe selv. Jeg har forsøkt å være litt prinsipiell i det jeg mener, dvs. ikke kritisere enkeltpersoners eller enkeltkull, men mere se kritisk på et samlet avlsopplegg for en type hund. Jeg vil heller prøve å få folk til å tenke litt rundt hva de ser etter, enn å pålegge folk restriksjoner. For gode bikkjer KAN en av og til få på slump. Men de kommer oftere som et resultat av planmessig avl.
Det er veldig mange som vil avle. Om man avler et og annet kull fordi man har lyst til å oppleve det å ha et kull, og tror eller vet man får solgt valpene til gode kjøpere, så skaper det ikke noen store problemer i rasen. Hvis man avler planmessig for salg, og avler mange valper, slik at man bidrar til MANGE av rasens individer i et år, bør man være mye mer kritisk. De som har større oppdrett kan man stille en god del skarpere krav til, fordi de PÅVIRKER rasen ved at de lager så mange valper at mange vil få seg slike. De setter på en måte premissene for «hvordan en husky skal se ut» fordi de lager så mange at folk flest tror at det er det som er normen. I virkeligheten kan det være andre egenskaper som er mer viktige. De man kan forholde seg objektivt til er brukstester, utstillingsresultater og helseundersøkelser/kunnskap.
Jeg har vært pådriver først og fremst til de som kjøper hund. Skal man ha en hund bare, bør den være god! Skal man “bare ha familiehund” behøver den kanskje ikke være en ener i spannet, men jeg har opplevd mange SH kjøpere som har vært skuffa fordi den SHen DE har kjøpt, ikke trekker…….. Trekkegenskaper ligger i disse hundenes opprinnelige gener, men ikke alle er like gode trekkhunder. Prinsipp nummer en er altså at mesteparten av avlen bør være på hunder som trekker mye bedre enn gjennomsnittet.
En SH er en polar trekkhund. Den skal like å jobbe i sele, enten det er foran en skiløper eller en slede. Den skal ha godt gemytt, rasetypisk utseende, være pent og elegant bygget og ikke for stor og grov. Det finnes en del tolererbare varianter: Noen liker pelsede, litt små hunder, andre liker langbeinte med litt kortere pels. Hvis foreldredyrene er fra linjer der flertallet er brukshunder og til og med utstilt, vet man mer om sjansene for at bikkja er god, enn om ingen av foreldrene er brukt til noe som helst. Vil en IKKE ha en brukshund, kan en kjøpe en annen rase, synes jeg. Det er ingen grunn til at den genetiske varianten som skaper en god brukshund skal endres til noe dårligere. De som avler langs nokså godt testede linjer, har en ide om at de vet hva som ligger i linjene og prøver å rendyrke det. Det gir stort sett mer forutsigbar avl. Dokumenterte meritter, i form av plassering på løp, er bra. Men også opplevde egenskaper i hyppig bruk er av enormt stor verdi. Først når en bruker hundene litt hardt, kan en skille klinten fra hveten. En erfaren oppdretter vet hva som bor i hver enkelt hund, fordi han har observert det i praksis.
Derfor er jeg på et plan ikke så opptatt av om avlsbikkja har gått Femunden eller er 10 mndr. eller bor inne. Jeg vil at den som avler skal kunne fortelle deg som interessent hvorfor han/hun avler på akkurat den! Og det bør være relativt gode grunner til det. «Breed the best» ideologien i praksis.
Har man gode bikkjer på kennelen, kan selv tjuvparing blir bra.
Det er en del rene linjeavlere i dagens SH miljø. De avler systematisk innenfor en snevrere genpool. Det kan bli veldig bra, men man risikerer selvsagt at man får dobbelt opp av egenskaper man ikke ønsker også. Linjeavl gir stabile egenskaper, men skaper ofte ikke noe nytt og bedre. «Cross out» KAN av og til gi et kick. Større sjanse å ta, men likevel. Noen synes bare SIN linje er bra. Man skal likevel vite at det finnes ulike linjer, og at det er gode og mindre gode ting som hefter ved de fleste. Jeg må selv si at da VI forlot vår opprinnelige linje og gjorde noen kontrollerte «cross out» (med hanhunder fra USA) så ble det en enorm bedring på brukskvaliteten og gemyttet. Men igjen, jeg er ikke en som avler noe særlig, jeg er bare interessert i rasen.
Uansett er det ikke bare en sak mellom deg, hunden din og valpekjøpere hva du produserer. Hvert eneste kull som avles, endrer gen-poolen.
Et konkret eksempel:
Fire oppdrettere skal avle samme år. Alle har SH. Gjennomsnittlig får de 5 valper i hvert kull.
Ulla, utstillingsoppdretter, tenker at hun kan ha to kull, siden hun synes hun har gode utstillingsresultater. Hun kjører ikke løp. Hun selger til utstillingsinteresserte familier som har en og to hunder, og som ikke kjører med bikkjene. (10 valper)
Lars, løpsoppdretter, tenker at han kan ha to kull siden han har gode resultater på løp. han har ikke stilt ut. (10 valper). Han beholder mange selv, men selger til andre som kjører, og er ikke mye på utstilling.
Kine, kjøkkenoppdretter, skal ha ett kull fordi bikkja er en hun liker. Hun er stilt ut en gang eller to og har kun gått klubbløp (5 valper). Hun selger til naboer og venner
Vera, valpeselger, tenker hun kan ha tre kull fordi hun selger valper lett fordi de har pen farge på pels og øyne. Hun tjener en del penger på salg av valper gjennom nettet, og selger til de som vil ha. Hun stiller sjelden ut. Hundene har ikke gått løp. (15 valper).
Da blir andelen trekk-meritterte valper i denne generasjonen 10 av 40 (25%) . 15 av 40 er stilt ut. Omtrent halvparten har ingen meritter i det hele tatt.
To år etter blir 3 av 5 avkom paret, av den første kategoriene : utstilte – dvs 30 valper, og 2 av 5 fra løp ble satt på med nye kull (20 valper)
I den nest siste kategorien (familie) er det 4 av 5 som settes på, (20 valper) og den siste kategorien (salg) er det nesten alle – dvs 14 x 5 = 70 valper.
Dvs. forholdet mellom avkom av løpstestede og utestede foreldre er da blitt 20 av 140; (14 %). Meritterte hunders andel er sunket til ca 30 %.
Er dette et urealistisk bilde? Jeg tror ikke det. Hvis man ser hvor stor andel av avlshunder i SH som er utstilt, så er den andelen ikke veldig stor. Andelen som er bruksmerittert er forsvinnende liten, andelen som har gått løp med ok resultat er også fremdeles liten. Folk med løpshuner avler i snitt på et snevrere utvalg av de bikkjene de har, mens de som avler med andre hensikter, avler mer ukritisk på de fleste. Det er altså mange testede bikkjer det ikke avles på, men mange utestede som går i avl.
Og slik går det, generasjon for generasjon, andelen hunder av hele genpoolen som man har til rådighet som ER brukstestet, eller stilt ut, synker. Hvis man antar at folk bare avler innen sitt domene, dvs. at bruksbikkjer bare avler innen bruksbikkjer, og utstillingsbikkjer bare avler blant sine, vil genpoolen endre seg, og det vil til sist være en stor andel av SH som det potensielt kan avles på, men som IKKE er testet for de to viktigste egenskapene (bruk og utseende/standard) som man legger vekt på. Og som heller ikke har disse egenskapene i sitt genmateriale lenger, fordi det er passivt selektert ut. Er det dit vi vil?
Det jeg forsøker å si er at avl er ikke bare et privat anliggende.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s